Önmegvalósítás. Elég gyakran halljuk. Vajon mit jelent?

Önmegvalósítás. Elég gyakran halljuk. Vajon mit jelent?

Megvalósítás. Még divatosabb az önmegvalósítás. És mit akar az ember annyira megvalósítani, amikor minden megvalósul anélkül is, hogy ezt külön akarná. Mitől van az, hogy az önmegvalósulás végül nem tetszik? Nem tetszik az, ami megvalósul...
Csüdöm Melinda
Csüdöm Melinda

Asztrológus

A karma, vagyis a feladatmegoldás törvénye azt mondja ki, hogy amit adunk, azt megsokszorozódva kapjuk vissza, a legkisebb részletekig is. Legyen az akár képzet, gondolat vagy tett. A létezés  önmagát önmagából rendezi, törvényszerűségek alapján, azért van olyan szép és jó rend alapjaiban. Ahol nem zavar be valami fonákság, csavar. Valami megcsavart elképzelés. Hogyan alakul ki a megcsavart elképzelés? Úgy, hogy a lélek nem viseli el tartósan a kiszolgáltatott állapotot, ezért készít magának egy zavaros képzetet arról, mi is a baj, mi a probléma, amitől szenved. Miért került nehéz helyzetbe?

Hamvasnál olvastam: minden az adásból nyer értelmet. Az adás. Adok-kapok, de a kapok részről, valaki ad. Adnak nekem, én is adok. Mindenki ad. Áldoz. De mit, hogyan és mi alapján?

Megvalósítom a törvényt. Nincs más mit megvalósítani. Nem álmokat és célokat valósítunk meg, hanem betöltjük a törvényt. Pontosabban a törvény betelik általunk. Amikor két személy találkozik, egymást odaadják: a másiknak, a helyzetnek, a beteljesülésnek. Amikor nem ezen az alapon ad a személy, ha nem ebben hisz, akkor a számítások nem szoktak kijönni. Mindig az a számítás jön ki, amelyiknek felállítják a műveletét. A számítás helytelenségét a történet mutatja meg.

Innen keletkezik a fájdalom. Azt jelzi, az adás nem szeretetből fakadt, csak holmi téves számításból. Hol és miben jelentkezhet fájdalom, amikor sima ügynek látszik az adás folyamata? A fájdalom mindig egy ellenállás következtében jön létre. A kezem nem fáj, ha ott a fal, csak ha beleütök egyet. Akkor fog fájni a kezem. Analógiával: a törvény azért van, hogy óvjon, ha feszítik, akkor a feszülőnek fáj a feszegetés, nem a törvénynek. A törvény enged, ahol annak ideje és helye van. Ha pl ideje van a székelésnek, akkor a falak nyílnak. Ha ideje van a szülésnek, akkor az addig szilárdan álló kapuk nyílnak. A székelés nem probléma, ha elengedem, aminek távoznia kell. A szülés nem probléma, ha elengedem, aminek mennie kell. A táplálkozás nem gond, ha befogadok. A magzatfoganás nem gond, ha befogadok. A befogadás is adás. Megnyílás.

Az adás értelmezhető annak vonatkozásában is, hogy veszem a jelet. Felfogom, mit hordoz. Kellő éberség, vagyis kellő érzékenység esetén a jeleket teljes terjedelmükben értem. Látom, mit hordoznak. Zavar jelentkezhet az adó és a vevő esetében egyaránt. 

Szokták mondani, egy kapcsolatból az távozik , aki megvalósulása igényét félrehallja. Megesik az is, eltávolításban részesül valaki, mégsem ő miatta kerül ez terítékre. Ilyenkor az van, amire azt mondják a sötétség nem fogadja be a fényt. Nem bírják a tüz fényét és melegét,ezért elűzik. Nem vevő a fülük arra, amit közvetít az illető.

A befogadás-megnyílás tengelye a boldog átlátszhatóság, világos átjárhatóság tengelye. Alapja a hit fokozata. A hit, hívség, hívás tiszta hangja vagy zavaros jelei határozza meg , hogy az adó-vevő rezgéshullám mely fokán áll valaki. Képben van-e az illető önnön lelkének igényei felől, mely igények közösek az egészségesség, a beteljesülés szempontjából.

Minden találkozás egy újabb információval,  behatolást gyakorol és befogadást igényel. A fül annyi mint hallás. Mint mindennek, ennek is két leosztása van. A hallatás a maszkulin, a hallás a feminin. Minden hallatás és hallás egyöntetűen, egy lehetőség  a lélek tiszta és szabad voltának a megteremtésére vagy megerősítésére. A lélek szomjazza az információt, lehetetlen nem etetni-itatni a lelket. Az információ elől való elzárkózás nem jobb annál, mint amikor mértéktelenül nyelik azt.Ugyanazt a nyomasztó állapotot váltják ki a lélekből. Az információáradat megállíthatatlan folyamat, csakúgy, mint az élet. Az adás folytonos. Minden lélekhez, az információnak az a fajtája jut el, amelyre vevő. Azt a hullámrészecskét veszi észre minden lélek, amelyik az ő hitével analógiában áll. Amivel neki dolga van, amivel ő közösségben áll. Amennyiben hite, vagyis a valóságról alkotott képe megfelelően helyes, amennyiben jól számol, akkor azzal, ami eljut hozzá, amit hall, azzal könnyen elbánik. Anélkül hoz eredményt, anélkül végzi el az önmegvalósulást, hogy az különösebb fájdalommal vagy maradandó sérüléssel járna.

Amikor az információ félelmet vált ki, azt jelenti ,hogy a hite, vagyis az alapelképzelése a valóságról hiányos, más szóval a számolása eltér a rendeltetés szerinti számítástól. Szokták is mondani: nem jönnek ki a számításai. Ez mutatja, hogy elvárása, igénye  az önmegvalósítás iránt életidegen és létrontó hullámhosszon mozog.

A létezés és ezen belül a természet nem gonosz. A vihar nem gonosz, a vízáradat nem gonosz, a ragadozó nem gonoszságból teríti le táplálékát. A vírus nem gonosz. Ami gonosz, az a hazudozás. A megtévesztés, a külön célratörés, mint ami a rendeltetés lenne. Az hazugság, ami nyomán fájdalom keletkezik. Szokták mondani: önsorsrontás, önmaga ellen levés. Gonoszság az, amikor az ember önmaga ellen fordul. Gonoszság az, amikor az élet hullámhosszát zavarom, önös, önző jelekkel. Amikor az életszövetbe akaratosan mintát akarok szőni, ahova az nem való.

Hogyan állítom a helyére a hullámhosszom, ahol boldog és szabad, egészséges és rendeltetésszerű önmegvalósítást tudok végezni? Nem, nem ellenségességgel. Hiszen ki ellen lehetnék? Hiába viszonyulok haraggal és erőszakkal a zavaros hullámokhoz. Csak jobban felcsapnak. Ha minden adás a hullámok alapján terjed, akkor a zavaró alakzatokat és jeleket áthangolom arra a rezgéstartományra, ahol megfelelnek az élet minőségi rezgéseivel. Leleplezem az ál-információkat. 

Mondják, hogy az igazság megvédi önmagát azzal, hogy előállítják. Lerántják róla a leplet. Ott van örökkön örökké, megcáfolhatatlanul, mint a létezés törvénye.

Milyen hullámhosszon élek? Mivel éltetem magam? Miből élek? Milyen elképzelésből, milyen gondolatokból? 
Miből él a növény? Elhalt, talajjá vált régi énjeiből. Fényből, vízből, levegőből. Mind információs mező, amelyben azok a hullámsávok vannak, amelyek különböző megvalósulásokat alakítanak. Ugyanaz a föld-víz-levegő-tűz, rengeteg féle alakzatot formál. Megvalósulás  zajlik.  Kicsíráznak, szárba szökkennek és gyümölcsöt hoznak képzeteink, gondolataink . Betelünk az élettel. Elmaradt, elhanyagolt feladataink elsüllyednek és majd szárba szöknek újra. Hullámzik a lét, visszafordul önmagába. Nincs végleg kipusztíthatóság, csak örökös leleplezés. Újabb és újabb lehetőség van a szabadságra. Úgy van önmegvalósítás, mint örök feladat.

Hogyan élünk vele? Amit adunk, sokszorozódva kapjuk vissza. Akár a természeti körforgás. A trágyázott talajon kihajtott és megnőtt növény se hoz egyetlen gyümölcsöt és egyetlen magot. Sokszorosan hoz. Minél inkább tisztán tartjuk leleplezésekkel és lemondásokkal  a lelket, annál erősebb, szabadabb, félelemmentesebb. Milyen értéke van annak, amikor a gyümölcs újabb embert jelent és milyen értéke van annak, amikor valami társadalmi teljesítményt vagy karrierért kapott díjat jelent?

Úgy jön vissza hozzánk, amit adunk, hogy új lehetőségünk lesz kijavítani, amit azelőtt elrontottunk. Erre szokták mondani, hogy az ősök megnyugosznak, ha az utódoknak sikerül jóvá tenni valami régi sérelmet. Hiszen az utód földi élete előtt keletkezett, a félelemre való hajlamot hordozó mag. 

Szükség van a távlatokban való gondolkodásra, logikavezetésre, mert másképp nem fogható fel az élet értelme. A mag mindig abban a talajban él, mely talaj az ősi élet átalakult formája. Semmi se vész el, csak átalakul. Ami elsüllyed, az felszínre jön, ami a felszínen van, az lesüllyed. A lélek erős marad, ha a kellő leleplezéseket elvégzi és  bátran kitart a finomhangolásban.

Amikor hallom a vírusról szóló információkat, magamban elvégzem a rendezést. Hol a helye a vírusnak, mit jelent , milyen hullámhosszon mozog. Melyik a magasabb rezgéstartomány? Az, amelyik magasabb rendű. A magasabb rendű megérti az alacsonyabb rendűt. Megérti, nem pedig leértékeli. A helyén értelmezi. Attól, hogy a helyén értelmezi, az a valami ott marad. Nincs meghíva, nincs hitelezve neki a magasabb tartomány. Aki hitet ad valaminek olyan helyzetben, ahol az nem képes betőlteni a feladatát, az ettől szenvedni és csalódni fog. Ami nem bírja betőlteni rezgéstartományát, mert nem ott a helye, az zavart fog kelteni. Nem ellenség lesz, de annak látszik, mivel nincs a neki megfelelő helyen. Nincs mit keressen az adott helyen, mert neki ott dolga nincs. A magasabb rendű képes az alacsonyabb rendűnek utasítást adni, hogy hol a helye. Amikor ezt nem végzi el, akkor ő sem tőlti be a helyét, ami csak más kifejezés arra, hogy rezgésszintje alacsonyabb frekvencián fog zajlani. Így azt mondjuk, hogy „leereszkedik” a vírus tartományba, holott neki nem ez az értékfaktora. Azáltal, hogy szenvedés éri, betegség, elváltozás keletkezik, felébredhet és visszahangolja magát a helyére. Jó esetben. 

Aki eleve a neki megfelelő rezgéstartományban  tartózkodik, az nem találkozik semmiféle alacsonyabb rezgéssel úgy, hogy zavarják egymást. Lett légyen az természetes úton mozgó életforma vagy mesterséges. Tehát ellenségképekben való gondolkodás , támadás és lázadás rezgéstartományban mozogni annyi, mint a betegeskedésbe merülni. Annyi, mint meghívni a lelket alacsony hullámhosszra.
Az isten (törvény) úgy véd, hogy az „ellenség” szeme előtt vagy és nem lát téged.  Elhalad, anélkül, hogy zavarna. Az immunrendszer nem egyéb, mint az a rezgéstartomány ahol az erős, tudatos hit van. A felelős rendeltetés látása és hallása, amelyben haragmentesség van. Kire haragudjon, ha minden alakzat a maga helyén rezeg , betőltve feladatát? Aki haragszik, az nem látja azt, aki haragmentes. Aki haragmentes, az látja, hogy a haragos mitől az. És leleplezi vagy elkerüli.

A félelem és a boldogság külön rezgéstartomány, mindegyik a maga helyén. Megfelelő számolással  önmegvalósulunk a boldogságban. 

Jó egészséget!

Kövess a Facebook csoportunkban is! Írj Te is! Kapcsolódj!

 

Csüdöm Melinda

Csüdöm Melinda

Asztrológus

Adatlap

Maradjunk kapcsolatban!

Közösségünk egy integrált szemléletű, együtt gondolkodó, a kirekesztést és harcot nélkülöző, közösségi összefogás.
Várunk a Facebook csoportunkban is!