Hát nem láttok, hallotok és éreztek?

Hát nem láttok, hallotok és éreztek?

A széthulló Szisztéma egyik legfőbb manipulációs csatornájának, az „ebben” a formában halálra ítélt közoktatás margójára...

„Nem attól válsz jóvá, ha megpróbálsz jóvá lenni, hanem ha megtalálod azt a jóságot ami benned van, és hagyod előbukkanni...Az csak akkor bukkan elő, ha Tudatállapotodban valami változás történik.”
Az emberiség már sokszor próbálta megváltoztatni a külső valóságot anélkül, hogy előtte megváltoztatták volna a belső valóságukat, azaz a Tudatállapotukat.
Ez azonban nem műkodhet, mivel a világban mindent a Tudatállapotunk határoz meg.
Aki ezzel tisztában van, azt is tudja, milyen módszerekkel és milyen körülmények között lehet az embert rávenni, (manipulálni) hogy a megfelelő Tudatállapotba kerüljön ahhoz, hogy a (Irányító Hatalom által) kívánt valóságot teremtse meg a saját Létszükségleteire és a Természetes Teremtői Rendre alapozott Jó-Világ helyett.
Így aztán teljesen világos, hogy semmit nem bízhatnak a véletlenre...
Hónapok óta hallatják hangukat a felháborodott Szülők a Cirkuszi előadások okozta Fennforgások, a Gyermekmegőrző Intézmények, a Közoktatási Műsorszünetek miatt.
A gyengeelméjűség legalsó határait súroló, az emberiség Elme és Tudatállapotát megcsúfoló, és egyben remekül modellező Történések, Diszkussziók, Siránkozások, Dühöngő Fenyegetőzések rendkívül elenyésző százaléka van köszönőviszonyban a Valódi Problémával...a Valósággal..
Azzal, hogy
Éljenezni kellene, hogy az Ármány, a Hazugság egyik legstabilabb és legeredményesebb Intézménye pusztulófélben van...!!!!!
Felragyogna annak a Reménye, hogy hagyjuk elpusztulni és Gyermekeinket Visszavezetjük a Fény Útjára, az Élet-be...
Maga a Szisztéma haldoklik (a benne lüktető, hozzá ragaszkodókkal együtt)
...Haláltusájában magával ragadja Híveit...
Az Élet-telenítő Gyermekmegőrző Intézmények, a Közoktatás minden háttérszereplőjével együtt a Hívekhez tartoznak...
...egyértelmű, hogy Manipulációs Csatornaként a Szellemi Elsivárosodás Bölcsőjeként, a Teremtői Tudatra Ébredés Megakadályozása, az Uniformalizálás, az Áltudományokra alapozott Bődületes Baromságok fejekbe töltése, a Kreativitás csírájának elfojtása, a Testi-Szellemi-Lelki Terror, a Materializmus oltárán való Áldozat, az Egy-ség, Egész-ség megtagadása, a Szülőktől való Eltávolítás, az Élet megtagadása és a Funkcionálás favorizálása, Parancsszóra való Engedelmesség, Minden Egyediség eltörlése, a Teremtői Értékrend megtagadása – helyette a Sötét Oldal Értékeinek imádata, Az Individuális Érzelmek Elfojtása, Érzelmi Manipuláció a cél.
...megteremtetik gyermekeinkkel a Hamis ÖnMagukat...voksoltatják őket a Hamis Világ mellett...
Elhitetik velük, hogy Tehetetlen, Kiszolgáltatott, a sors szelével ide oda sodródó Bábok...és Azokká lesznek.
(Ti is Azokká lettetek, Azok vagytok)
És ti azon sírtok, hogy itt a Lehetőség elhagyni a Pusztulatot, a Börtönt, és Gyermekeiteket a Szívetekre ölelhetitek?
Kiskapukat kerestek, behódoltok, hajlongtok, önámítatok, löknétek vissza őket a Sötétség Karjaiba?
Hát nem láttok, hallotok és éreztek?
Hol van az Őseink Bölcsessége?!
Hol vannak az Igaz Tudományok?
Hol van a Mindezek Egyesített Ereje, az Igaz Bölcsesség, ami a Teremtő Útjára Vezet?
A gond az, hogy fogalmunk sincs, mert mi is a Sátán Neveldéjében tanultunk...
De már Dereng...
Kérlek nyisd meg a Szíved Kapuját...mert a Derengő Fény Csodákra képes Rajta(d) keresztül...csak Rajta(d) keresztül...
Nélküled, a Tudatállapotod, a Gondolkodásod, az Életmódod megváltoztatása, a Teremtői Rend-re alapuló Tetteid nélkül nem megy...
(magyarul:
Nincs Kiskapu, nincs Kibúvó!!!
Neked kell létrehoznod, megteremtened a Pusztuló hamis helyett a Jót...de előbb fel kell fedezned a Magodban...hagynod kell előbukkanni...Magodért és a Gyermekedért)

Beata Bajusz

Maradjunk kapcsolatban!

Közösségünk egy integrált szemléletű, együtt gondolkodó, a kirekesztést és harcot nélkülöző, közösségi összefogás.
Várunk a Facebook csoportunkban is!