Négyszögletű kerek erdő...

Négyszögletű kerek erdő...

Már gyermekkoromban éreztem... persze nem volt tudatos, de Mindig ott volt,...itt van és itt Lesz az Igazsàg Mindenben és Minden Pillanatban.

... MindEnki számára elérkezett a Pillanat, amikor egy Láthatatlan de Érezhető Erő Megálljt parancsolt...

...amikor fel kellett hagyniuk az éppen abban a minutumban végzett Gondolataikkal, Szavaikkal, Cselekedeteikkel...és hirtelen Tótágast állt a Világ...

...nyugtalanul szimatolgattak körbe, a Minden lelassult, szinte vánszorgott az óra Mutatója...

...minden Fájdalom, Keserv, Kín és Megaláztatás fokozódni látszott a pillanat töredékéig...egészen addig, míg elviselhetetlenné vált, és MindEnki meg kellett, hogy rázza Mag(j)át...

...mindeközben groteszknek és meghasonlottnak tűnt a Mind
en, ami érzékelhető volt...a Minden ami eddig az Életet lehazudta a Színről...a Mind-én amit az Én-ként és a Való Világ-ként, az Én Világaként ismertek...

...hirtelen zajos, bűzös, nyomorult és bugyuta, csúnya és minőségen aluli képek villogtak égen s földön, mint valami Alvilági Színjáték...MindEnki mérlegelt...vajon Néző vagy Szereplő?...

...Mind-én MindEgy volt...

...az Ismert Mind-én elvesztette a jelentősségét...Bukott Színházi Csürheként hullott a porba... 

...egyszeriben erős és sürgető Vágy tört Utat a Mag(j)ának...

...Pontosan tudta mit nem akar többé...a hamis Birtokláson és Félelmeken alapuló Vágyak által bezárt, fojtogató Ál-Élet feltárta előtte sötét Mivoltát és MindEnki felkacagott...

...el innét!!...

...Abban a pillanatban, amikor ezt eldöntötte, felvillant a Fény Útja...és a Fény elébejött...

Felbukkant...elviharzott mellette, és karon ragadta...majd bemutatkozott:

-Szervusz Mikkamakka vagyok! Fussunk!

...futottak...amíg bírták Lélegzettel...és bírták!...kacagtak...Egy-ütt...amíg birták Szusszal...és bírták!!...futottak fel(meg)szabadultan és megkönnyebbülten az Ál-Mind-én irányából az ÖnMagom irányába...az Illúzió Börtönéből a Lét-ezés felé...

...hátrahagyták a Mind-ént...a Fájdalmat, Keserűséget, Ál-Élvezeteket, Kishitűséget és Tudatlanságot, Megfelelési Kényszert, Félelmeket...

...Hogy hova?...Ahova az Út vezet...A Négyszögletű Kerek Erdőbe...oda ahol a Minden a Mag(j)a EgySzerű ám NagySzerű Eredetiségében Létezik...

...s ott Élnek Együtt Szeretetben, Egységben és Rendben Mindannyian, akik valaha Megálltak...Felismerték, Elhagyták, ráléptek az Útra...és Megérkeztek...

Beata Bajusz

Maradjunk kapcsolatban!

Közösségünk egy integrált szemléletű, együtt gondolkodó, a kirekesztést és harcot nélkülöző, közösségi összefogás.
Várunk a Facebook csoportunkban is!